HFA

Aspergers Syndrom är en psykisk funktionsnedsättning och är en form av autism, så kallad "HFA" (highly functioning autism).
Här står en del om diagnosen för er som inte vet eller vill veta mer om hur det är att ha Asperger:
 
Mat
Många personer med Aspergers syndrom har en stor känslighet för matens lukt, smak eller konsistens. Det kan innebära att matsituationerna kan bli jobbiga då de som sitter med vid bordet tycker att man är väldigt petig. I själva verket kan det vara nästan omöjligt att få i sig mat som uppfattas som illaluktande, illasmakande eller med en obehaglig konsistens.
 
Oro och nedstämdhet
Svårigheten att förstå sociala situationer kan leda till att du isolerar dig alltför mycket. Om det t ex medför att skolgången inte fungerar eller att du upplever misslyckanden när det gäller att uppfylla omgivningens krav så kan det leda till känsla av djup nedstämdhet. Överkänslighet för olika sinnesintryck kan leda till panikartade reaktioner eller att du helt drar dig undan från kontakt. Faran med att isolera sig är att man inte får öva på hur det går till i sociala sammanhang och det i sin tur kan leda till att man isoleras ännu mer.
 
Hygien
Personer med Asperger syndrom kan ha svårt att förstå vikten av personlig hygien och kan därför behöva stöd. Även här är det viktigt att förstå det sociala samspelet där även en bra hygien ingår. Det blir därför extra viktigt att bygga upp tydliga rutiner. Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att t ex klippa håret eller naglarna. En del kan också uppleva duschstrålen som mycket irriterande.
 
Skola
Personer med Asperger har ibland svårigheter i skolmiljön. Samtidigt har många starka sidor och ofta specialintressen där de har enorma kunskaper. En viktig del av vårt umgänge handlar om att kunna förstå andra människors tankar, känslor och avsikter. Det är något som personer med Asperger syndrom måste ägna mycket tid att lära sig. En del av problemet ligger i svårigheten att ta hjälp av andra personer för att förstå mycket av det som händer i skolmiljön och klara av de förändringar som krävs. Det fungerar utmärkt på en väl förberedd lektion men det kan uppstå konflikter på rasterna där det ofta händer oväntade saker. Personer med Asperger syndrom har ofta lätt att inhämta faktakunskaper men svårigheterna ligger i kamratkontakter och att förstå lärare som inte är tillräckligt tydliga. När lärarna har kunskap om Asperger syndrom kan de hjälpa till mycket bättre och förhindra problem.
 
Kamrater/fritid
Miljöer som saknar en tydlig struktur som t ex skolgården kräver extra mycket av personer med Asperger. Svårigheter att förstå sociala koder gör att det kan uppstå konflikter med kamrater när det händer oväntade saker. En person med Asperger syndrom har därför stor nytta av att lära sig de sociala spelregler som gäller även om de kan uppfattas som ologiska. Det kan minska konflikterna med omgivningen. Det kan t ex handla om outtalade regler och underförstådda överenskommelser om vilka som ska delta och vad var och en förväntas göra under en aktivitet. Det kan därför vara nödvändigt att detaljerat lära sig hur det går till i olika gemensamma aktiviteter.
 
Ilska
Ofta beror din ilska på missförstånd. T ex att du inte förstår vad som förväntas i en viss situation. Speciellt stressande kan det bli när du inte är förberedd i god tid vid förändringar och när du tycker kraven på dig är alldeles för stora. Det är lätt att bli upprörd om man måste avbryta ett TV-spel för att gå till sängs. Även att komma iväg till skolan kan upplevas som oöverstigligt. 
 
Utveckla starka sidor
Personer med Asperger syndrom har ofta specialintressen och där de kan bli mycket duktiga. Det kan vara till stor glädje och kan fungera som en belöning efter att man klarat av andra viktiga saker.
Ett fåtal med autism/Asperger har extraordinära förmågor. De kallas "savants". 
 
 
Behandling
Utöver det som man lär sig i skolan måste både föräldrar och lärare hjälpa till att göra det sociala samspelet begripligt och hanterligt. Det finns speciella tekniker och läromedel som man kan ta hjälp av, t ex Sociala berättelser. Själva sättet att fungera vid Asperger syndrom är inget som kan behandlas med medicin. Däremot är det inte ovanligt att man även har andra syntom som t ex ADHD, ångest- eller tvångssymtom. För dessa finns det medicinering som lindrar och det kan även göra skillnad när det gäller ditt Asperger syndrom.
 
 
Detta är inte allt, men det är något. Hoppas det ger iallfall någon lite mer förståelse. 
/Hannah

pastelpinkdreams

Matspöken och monster

RSS 2.0